Každej tlači predchádza grafický návrh. Ten má na starosti tím skúsených profesionálov, ktorí pripravia podklady od kreatívneho návrhu, cez grafické práce, až po tlačové dáta